Dach nad głową

Ciechanowskie organizacje pozarządowe mogą korzystać z lokalu udostępnionego im przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=36IOV88Yszs’]