Doskonalą umiejętności obsługi systemu amunicji krążącej WARMATE

Żołnierze kompanii dowodzenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej doskonalili umiejętności obsługi systemu amunicji krążącej WARMATE. Pięciodniowe ćwiczenia odbywały się na terenie poligonu lotniczego Jagodne.

W dniach 15-19 kwietnia br. żołnierze kompanii dowodzenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w kwartalnym szkoleniu dla operatorów systemu amunicji krążącej WARMATE. Loty ćwiczebne z wykorzystaniem bezzałogowców odbywały się pod okiem instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu na terenie poligonu lotniczego Jagodne.

Pięciodniowe szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności sterowania treningową platformą powietrzną. Operatorzy WARMATE z 5 Mazowieckiej BOT realizowali zadania oparte na realistycznych scenariuszach obejmujących takie elementy jak symulowane ataki na wcześniej wykryty cel, rozpoznanie charakterystycznych cech terenu oraz prowadzenie obserwacji.

– Dzięki praktycznym ćwiczeniom z użyciem platformy treningowej mogliśmy doskonalić swoje umiejętności zarówno w roli operatora, jak i dowódcy podczas wszystkich procedur, które muszą być wykonane zarówno przed startem platformy, jak i przy lądowaniu. To ważne z tego względu, żeby w realnych działaniach szybko i efektywnie wykorzystywać potencjał tego typu uzbrojenia. – podsumował operator z 5MBOT

System amunicji krążącej WARMATE, to bezzałogowy statek powietrzny, przeznaczony do ataku na wrogie oddziały oraz lekko opancerzone pojazdy. Do jego głównych zadań należy zwiad, śledzenie, rozpoznanie bądź eliminacja celu, a jego wsparcie może zapewnić zdecydowaną przewagę na polu walki.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik Prasowy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT