Dwieście lat dla Pani Heleny

Urodziła trójkę dzieci i dochowała się 9 wnuków, 21 prawnuków i 12 praprawnuków – Pani Helena Lewandowska z Rumoki w gminie Glinojeck – świętowała wczoraj (10 czerwca) swoje 103. urodziny.

– Składam serdeczne gratulacje, tak zacnego jubileuszu. Życzę wszelkiej życiowej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i upływa w spokoju i zdrowiu Tak długie życie to czas, który dla większości z nas zwłaszcza na początku życiowej drogi wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniale chwile szczęścia i niezmierzonej radości – życzył sędziwej Jubilatce burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński.

Życzeń dla Pani Heleny było więcej – złożyli je także m.in. wicestarosta powiatu ciechanowskiego Stanisław Kęsik, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w CiechanowieAndrzeje Berent, sołtys Rumoki Leszek Matusiak.

Jeden komentarz

  1. Najukochańszej Babci zdrowia i kolejnego radosnego jubileuszu życzy Grażyna z rodziną. Babciu, kochamy Ciebie!

Comments are closed.