Gmina Gołymin – Ośrodek przebudowała drogę

Na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Gołymin – Ośrodek otrzymała 80 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przebudowała za to drogę gminną Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo-Dziurawieniec.

Celem inwestycji była: poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, spójności komunikacyjnej, poprawa parametrów technicznych, zwiększenia komfortu jazdy, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie połączeń komunikacyjnych, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych Gminy Gołymin-Ośrodek, zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu, poprawa warunków życia mieszkańców.

red

Fot. UG Gołymin-Ośrodek