Gołymin-Ośrodek będzie miał oczyszczalnię ścieków

W Urzędzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku podpisano umowę na budowę oczyszczalni ścieków. Obiekt powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy rok ma trwać projektowanie, a drugi – budowa. Oczyszczalnia zostanie ukończona i oddana do użytku w 2025 r.

Koszt inwestycji to ponad 13 mln zł. Fundusze gmina otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Gmina Gołymin – Ośrodek w tym roku zamierza też rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej.

red

Fot. Marek Szyperski