Hołd dla strażaka, który poniósł śmierć na służbie

W ostatni czwartek (2 listopada) o godz. 18.0 w jednostkach Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w całym kraju włączono sygnały świetlno-dźwiękowe i oddano hołd śp. sekc. Bartoszowi Błyskale, strażakowi Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku, który zginął 1 listopada podczas prowadzonych działań na terenie zbiornika wodnego w Gdyni.

Tak było też m.in. w jednostkach OSP w powiecie ciechanowskim.

materiał OSP Modła
Materiał OSP Rydzewo
Materiał OSP Ojrzeń

red

Fot. KW PSP w Warszawie