Jeden proboszcz dla dwu parafii

Biskup płocki Szymon Stułkowski mianował – z dniem 1 września – ks. Piotra Marca, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Zeńboku, administratorem parafii pw. św. Antoniego w Łysakowie.

Jak informuje płocka Kuria Diecezjalna – ks. Marzec zachowuje urząd proboszcza zeńbockiej parafii. Oznacza to pierwszą w powiecie ciechanowskim “unię personalną” między dwiema parafiami. Taka decyzja biskupa płockiego to efekt zmniejszającej się liczby księży w diecezji.

Dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Łysakowie, ks. Teofil Andrzej Kapuściński, na własną prośbę, z powodów zdrowotnych i w związku z przejściem na emeryturę szkolną, z dniem 31 sierpnia będzie zwolniony z urzędu.

red

Fot. FB Parafii Zeńbok/Kościół parafialny w Zeńboku