Jubileusz Chóru “Victoria”

Najstarszy w Ciechanowie i na Mazowszu Chór “Victoria” z ciechanowskiej parafii pw. św. Józefa (Fara) świętował 110. lecie istnienia.

Proboszcz Fary, ks. kanonik Zbigniew Adamkowski przekazał chórzystom specjalne błogosławieństwo od papieża Franciszka, a radna Sejmiku Wojewódzkiego Wiesława Krawczyk – medal “Pro Masovia”. Chór i jego dyrygent Dominik Molewski otrzymali także medale “Za zasługi dla Ciechanowa”. Były gratulacje od władz powiatu i miasta, a także pamiątkowe dyplomy do obecnych i byłych członków chóru. Gościnnie wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta OSP Ciechanów.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=RvLxFjewm4Y’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=oEMAkr2hXk4′]