Kolejarze w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przedstawiciele władz Polskich Kolei Państwowych upamiętnili w Ciechanowie por. Romana Dziemieszkiewicza ps. Pogoda – jednego z najważniejszych dowódców niepodległościowej, antykomunistycznej partyzantki na północnym Mazowszu.

Delegacja zarządu PKP S.A. z członkiem zarządu Rafałem Zgorzelskim złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą „Pogodę” na ciechanowskim dworcu kolejowym, który od niedawna nosi imię por. Dziemieszkiewicza, a także na jego grobie na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej.

– W dniu, gdy w sposób szczególny upamiętniamy wszystkich polskich bohaterów, którzy podczas wojny podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim i sowieckim, a po jej zakończeniu nie złożyli broni i przeciwstawiali się zarówno sowietom, jak i komunistycznemu aparatowi terroru, jako PKP S.A. oddaliśmy hołd por. Romanowi Dziemieszkiewiczowi ps. „Pogoda”, który zginął bohaterską śmiercią, walcząc o wolną i suwerenną Polskę. Niestety także dziś widzimy, jak wielka jest cena niepodległości w naszej części Europy. To jak sowiecki zbrodniarz swój najazd chce uzasadniać, podobnie jak kilkadziesiąt lat temu, walką z urojonymi „faszystami – skomentował Rafał Zgorzelski.

Red

Fot. FB Rafał Zgorzelski