Koniec z betonową “patelnią” przed ciechanowskim Ratuszem?

Ciechanowski Urząd Miasta miasto ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Jana Pawła II. – Celem jest zwiększenie terenów zielonych w centrum Ciechanowa oraz poprawienie jakości przestrzeni publicznej. Zwycięska koncepcja będzie następnie przedmiotem konsultacji społecznych. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowana – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska.

Po 11 latach od ostatniej przebudowy na plac ma wrócić zieleń. – Koncepcja powinna przede wszystkim zakładać zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności, co ma zniwelować powstawanie efektu miejskiej wyspy ciepła, ograniczyć emisję CO2 i zwiększyć retencyjność terenu – informuje Paulina Rybczyńska. – Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, programowych oraz funkcjonalnych, przy zachowaniu ich realności, mogących stanowić podstawę do sporządzenia projektu budowlanego. W aspekcie funkcjonalnym od oferentów oczekuje się zaprojektowania przestrzeni łączącej elementy placu i parku, przy uwzględnieniu jak największej powierzchni zieleni. W koncepcjach konkursowych rekomendowane jest uwzględnienie stworzenia nowych przestrzeni zielonych w obrębie placu, nowych nasadzeń drzew, niskiej zieleni w formie krzewów, wprowadzenia pnączy, nowych grup roślin w formie kompozycji wieloletnich bylin.

– Zachowana powinna być też funkcja placu przeznaczona do przebywania i ruchu pieszo-rowerowego oraz istniejąca strefa parkingowa. Ponadto należy uwzględnić zachowanie głównych ciągów komunikacyjnych służących mieszkańcom miasta, a także funkcjonującej na terenie placu fontanny i stacji Ciechanowskiego Roweru Miejskiego – kontynuuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów.

Oferenci powinni przeanalizować zmiany w zagospodarowaniu obszaru placu Jana Pawła II dokonane na przestrzeni lat. Plac powstał na przełomie XIV i XV jako rynek wzniesiony w pobliżu zamku. W czasie niemieckiej okupacji wyburzono południową pierzeję zabudowy przyrynkowej. W jej miejscu poprowadzono arterię komunikacyjną – używaną do dziś jako fragment trasy krajowej nr 60. W latach 60. XX wieku zerwano bruk rynkowy, posadzono drzewa i posiano trawniki. W 2005 r. zmieniono historyczną nazwę Rynek na plac Jana Pawła II. Ostatnia przebudowa była wykonywana ponad dekadę temu, w okresie od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. Wtedy też zlikwidowano znaczną część istniejącej wcześniej na tym obszarze zieleni.

– Wszelkie pytania dotyczące konkursu chętni do udziału w nim mogą składać do 29 lipca 2022 r. Termin złożenia prac konkursowych to 28 października 2022 r. Najlepsza praca zostanie wybrana do 25 listopada 2022 r. W składzie jury zasiądą architekci, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – informuje rzeczniczka Ratusza. – Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 30 tys. zł brutto. Jury może przyznać dwie nagrody wyróżnienia w wysokości po 5 tys. zł brutto.

Przy wyborze zwycięskiej pracy zachowana będzie zasada anonimowości, tzn. do rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

Szczegółowe informacje na temat dostarczenia prac konkursowych znajdują się w regulaminie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_wydzialow/Konkurs-na-opracowanie-Koncepcji-Urbanistyczno-Architektonicznej-Zagospodarowania-Placu-Jana-Pawla-II-w-Ciechanowie-/idn:586

Zwycięska praca będzie przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają do połowy 2023 roku. Ich wyniki będą decydujące dla realizacji inwestycji w kolejnych latach.


red
Fot. UM Ciechanów