Kto przebuduje drogę powiatową w gminie Sońsk?

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. “Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna”. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Termin składania ofert mija 7 lipca. Kryteria oceny ofert: 60 proc. – najniższa cena, 32 proc. – okres gwarancji, 8 proc. – doświadczenie firmy. Jezdnia po przebudowie będzie miała 5,5 m szerokości o pobocza o szerokości od 75 cm do 1 m.

red

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie