„Laboratoria Przyszłości” – ponad 1 mld zł na sprzęt dla szkół, także w powiecie ciechanowskim

We wrześniu ub.r. rząd uruchomił program „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pieniądze trafiły także do szkół w powiecie ciechanowskim.

W ramach tej inicjatywy niemal 12 tys. szkół z całej Polski mogło ubiegać się o środki w wysokości: 30 tys. zł – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 3 627, a uczy się w nich 220 434 uczniów), 60 tys. zł – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3 083, a uczy się w nich 436 796 uczniów), 70 tys. zł – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 606, a uczy się w nich 131 811 uczniów), 300 zł na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4 503, a uczy się w nich 2 070 668 uczniów).

Pieniądze trafiły także do szkół w powiecie ciechanowskim. Mówiła o tym ostatnio w Gołyminie-Ośrodku poseł Anna Cicholska.

Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych – od drukarek 3D, przez gogle wirtualnej rzeczywistości, po narzędzia do prac ręcznych. Szkoły mogą wybierać z katalogu ponad 200 rodzajów wyposażenia. Katalog jest efektem szerokich konsultacji z wieloma środowiskami. 

Do programu włączane są właśnie szkoły niepubliczne. – Zachęcamy szkoły i organy prowadzące zainteresowane pozyskaniem środków na sprzęt z programu „Laboratoria Przyszłości” do przekazania swoich danych kontaktowych za pośrednictwem strony projektu. Chętnym przedstawicielom szkół przekażemy informacje dotyczące wnioskowania – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. – W kolejnych miesiącach tego roku do programu zostaną włączone szkoły ponadpodstawowe – licea ogólnokształcące, technika, a także szkoły branżowe. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych dla tych placówek powstanie katalog wyposażenia odzwierciedlający ich potrzeby. Już dziś zachęcamy uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli biznesu, a także uczelnie i inne zainteresowane podmioty do konsultacji propozycji katalogu. Konsultacje będą odbywały się za pośrednictwem strony programu. Opinie można przesyłać do 28 lutego br.

Program „Laboratoria Przyszłości” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

red

Fot. MEiN