Leśnicy chcą poznać twoją opinię. Przyjdź na konsultacje w sprawie Uroczyska Śmiecin i Uroczyska Krubin

Spotkanie odbędzie się 24 października, początek godz. 11., w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ciechanów przy ul. Płockiej. Będzie dotyczyło utworzenia obszarów o zwiększonej funkcji społecznej.

– Uroczysko Śmiecin i Krubin mają ogromne znaczenie dla mieszkańców Ciechanowa i pobliskich miejscowości. Codziennie spotykamy tam ludzi, którzy cieszą się możliwością rekreacji na świeżym powietrzu. Mogą nie tylko w sposób ciekawy spędzić swój wolny czas, ale i zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Ścieżka ekologiczna pozwala zapoznać się z lokalną fauną i florą a przygotowana przez Nadleśnictwo infrastruktura jest świetnym miejscem do odpoczynku – informują leśnicy. – W naszej codziennej pracy dbamy o stan zdrowotny lasu, usuwamy zagrożenia, dbamy o ścieżki przyrodnicze, aby w pełni służyły społeczeństwu. Wspólnie z mieszkańcami, w ramach wielu inicjatyw sadzimy drzewa i sprzątamy lasy, aby zapewnić ich trwałość dla przyszłych pokoleń.

– W bieżącym roku w Nadleśnictwie Ciechanów pracujemy nad Planem Urządzenia Lasu – dokumentem, który przez najbliższe 10 lat będzie wytyczał nasze działania dotyczące gospodarki leśnej. Chcemy zaproponować utworzenie obszarów, które będą jeszcze bardziej dostępne i przyjazne dla mieszkańców, tak żeby mogli w pełni z nich korzystać – czytamy w zaproszeniu.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Leśnicy chcą poruszyć temat granic obszarów i prac, które będą w nich wykonywane. Zebranie będzie okazją do wysłuchania głosów i opinii wszystkich osób zainteresowanych planami dotyczącymi Uroczyska Śmiecin i Uroczyska Krubin, co ma pozwolić na przyjęcie najkorzystniejszych rozwiązań.

– Plan urządzenia lasu  jest to szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z Ustawą o Lasach tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania (przez Biura Urządzania Lasu, bądź inne firmy posiadające uprawnienia). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów (występowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska – wyjaśnia Nadleśnictwo.

red

Fot. Nadleśnictwo Ciechanów