Ludzkie szczątki znalezione w centrum Ciechanowa

Dwie czaszki, część szczęki i kości – tzw. długie – znaleziono na ciechanowskim pl. Kościuszki – w wykopie podczas usuwania awarii kanalizacyjnej.

Szczątki pochodzą najprawdopodobniej z XVIII w. W wykopie znaleziono także fragmenty XV-wiecznej ceramiki.

Fot. Monika Szyperska/Na zdjęciu: archeolog Marek Piotrowski ze znaleziskiem