Mazowiecka Piątka podsumowała kolejny rok

Rok 2022 dla terytorialsów Mazowieckiej Piątki był pełen nowych wyzwań. Wsparcie Straży Granicznej na granicy Polski z Białorusią, administracji publicznej w działaniach kryzysowych, relokacja uchodźców, szkolenia z wojskami sojuszniczymi, akcje HDK czy sportowe rywalizacje – to tylko niektóre aspekty z życia żołnierzy ciechanowskiej Brygady.

15.07.2022 Orzysz Royal Dragoon Guards, US NG California – BFP ( Bataalionowa grupa NATO ) , żołnierze 1 PBOT , 5 MBOT Szkolenie specjalistyczne organizowane przez żołnierzy armii brytyjskiej. Udział Fot. DWOT

Terytorialsi rosną w siłę

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w 2022 roku podczas 7 uroczystych przysięg wojskowych deklarację służby ojczyźnie i swoim lokalnym społecznościom złożyło blisko 300 nowych żołnierzy, którzy w zależności od miejsca zamieszkania pełnią służbę w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach lub Zegrzu Południowym. Oprócz powiększających się szeregów mazowieckich terytorialsów powiększyła się również liczba podoficerów i oficerów, którzy korzystając z możliwości rozwoju, jakie dają Wojska Obrony Terytorialnej i ukończyli kurs podoficerski SONDA lub oficerski AGRYKOLA.

Rok 2022 wiąże się z istotnymi zmianami kadrowymi. Pod koniec listopada odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowodzenie przejął płk dr Paweł Lech – żołnierz z dużym doświadczeniem wojskowym, które zdobywał m.in. podczas misji w Afganistanie. Określany przez współpracowników jako profesjonalista, otwarty na inicjatywę i nowe rozwiązania.

Droga do sukcesu prowadzi przez szkolenie

W ubiegłym roku oprócz szkoleń, które są stałym elementem w WOT(podstawowe, wyrównawcze, rotacyjne, zintegrowane) terytorialsi ciechanowskiej Brygady korzystali z dodatkowych możliwości podnoszenia swoich kompetencji. Sytuacja za wschodnią granicą pokazała, jak istotną kwestią jest budowanie świadomości o możliwościach operacyjnych, jakie posiadają inne armie świata oraz wymiana doświadczeń z sojusznikami. Terytorialsi szkolili się z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO podczas kursu strzelców wyborowych i snajperów, medycyny pola walki,  tygodniowego modułu VI oraz VII edycji kursu podoficerskiego SONDA, kursu rozwijania bezpośrednich kompetencji przywódczych Potential Non-Commissioned Officer (PNCO), kursu przetrwania w niskich temperaturach oraz z czarnej taktyki (Urban Excercise). Pod okiem instruktorów Gwardii Narodowej Stanu Illinois oraz Centrum Szkolenia WOT, żołnierze 5MBOT przeszli szkolenie dla operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN. Ćwiczenia z sojusznikami są ważnym elementem rozwoju Brygady, który pozwoli  skuteczniej kooperować i skuteczniej mierzyć się z zagrożeniami na współczesnym polu walki. W ubiegłym roku zrealizowano kolejne edycje Kursu Działań Rozpoznawczych w 52 batalionie lekkiej piechoty w Komorowie, który z uwagi na wysoki poziom wyszkolenia oraz różnorodność realizowanych zagadnień cieszy się dużym zainteresowaniem wśród żołnierzy z innych brygad OT. Ponadto Mazowiecka Piątka dołączyła w ubiegłym roku do programu GPR K-9, mająca na celu wsparcie odpowiednich służb w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i wyznaczaniu terenu do przeszukania.

01.07.2022 – Marynino. Wspolne cwiczenia strzeleckie zolnierzy 5MBOT i armii amerykanskiej. Fot. DWOT

Wsparcie terytorialsów

Działalność brygady na przestrzeni ostatniego roku to przede wszystkim realizacja misji WOT, jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Realizując ją, żołnierze działali na wielu płaszczyznach. Przez cały rok wspierali Straż Graniczną, prowadząc działania patrolowe w strefie przygranicznej granicy Polsko-Białoruskiej, zaangażowali się w relokację uchodźców z Ukrainy, jak również w pomoc bezpośrednią – organizując zbiórki materialne dla przebywających w tymczasowych miejscach zakwaterowania na terenie Mazowsza.  Żołnierze oprócz działań podejmowanych zgodnie z przeznaczeniem, pamiętali o weteranach i kombatantach, szczególnie tych działających w szeregach Armii Krajowej, której tradycje dziedziczą i kultywują Wojska Obrony Terytorialnej. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia  żołnierze ze wszystkich pododdziałów 5MBOT zaangażowali się w pomoc najbardziej potrzebującym, organizując m.in. zbiórki żywności, ubrań i środków czystości. Efektem tego była niezliczona ilość paczek, które trafiły do domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także do rodzin najbardziej potrzebujących.

Zarządzanie kryzysowe w rękach terytorialsów

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła wiele zmian w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednym z uchwalonych przedsięwzięć jest powierzenie Wojskom Obrony Terytorialnej niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.

W 2022 r. żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie pk. „Przyjazna Energia”. Wspólnie z pracownikami Energa Operator zrealizowali ćwiczenie epizodyczne, które zakładało przywrócenie dostawy prądu mieszkańcom Ciechanowa. Działania podejmowane w obszarze zarządzania kryzysowego przypieczętowano podpisaniem porozumienia między 5 Mazowiecką Brygadą OT a dostawcami energii: Energa Operator oraz PGE Dystrybutor.

Ubiegły rok zweryfikował zdolności 5MBOT do podejmowania działań w ramach wsparcia organów administracji publicznej. W lutym terytorialsi pomagali usunąć skutki przejścia frontu atmosferycznego, który dokonał znacznych zniszczeń infrastruktury energetycznej w powiecie mławskim. We wrześniu wsparcie terytorialsów było niezbędne do zaopatrzenia mieszkańców gminy Baboszewo w wodę pitną, której zostali pozbawieni wskutek wykrycia skażenia w tamtejszym rurociągu. Łącznie terytorialsi dostarczyli mieszkańcom ponad 400 tysięcy litrów wody.

Dzielą się najcenniejszym darem

W misję WOT już na stałe wpisało się wsparcie społeczności lokalnej poprzez dzielenie się najcenniejszym darem, jakim jest krew. Dzięki poświęceniu terytorialsów 5MBOT, w 2022 roku do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynęło blisko 350 litrów krwi. W grudniu w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyła się VII Gala Honorowego Krwiodawstwa, podczas której uhonorowano odznaką szer. Piekarzewskiego – żołnierza 5 MBOT, który do tej pory oddał ponad 6 litrów krwi.

Brygada na sportowo

Dla każdego żołnierza sprawność fizyczna to podstawa. W 2022 roku nie brakowało sportowych inicjatyw, w które zaangażowani byli nie tylko terytorialsi, ale również lokalna społeczność. W kwietniu brygada oddała hołd swojemu patronowi organizując „Bieg Roja”, w czerwcu na stadionie MOSiR w Ciechanowie odbył się otwarty trening lekkoatletyczny, który poprowadziła multimedalistka i finalistka dwóch olimpiad, Lidia Chojecka – Leandro – żołnierz Mazowieckiej Piątki. W czerwcu reprezentacja 5MBOT sięgnęła po złoto drużynowo i indywidualnie na zawodach strzeleckich „GROTowisko 2022”. Zwieńczeniem wakacyjnych aktywności terytorialsów był Norwegian Foot March – prestiżowy marszobieg zorganizowany przez sojuszników z NATO. Do rywalizacji na 30 kilometrowym dystansie stanęło ponad 400 żołnierzy. Na 3 miejscu klasyfikacji generalnej kobiet z teamu mazowieckich terytorialsów znalazła się st.szer. Marta, która dotarła na metę po 4 godzinach 23 minutach.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. 5MBOT