“Mazowsze” Babciom i Dziadkom – w Ciechanowie

Za nami Dzień Babci i Dziadka – z tej okazji w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Ciechanowie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego wystąpił z koncertem kolęd i pastorałek.

Wypełniający po brzegi świątynię wierni usłyszeli m.in. „Dzisiaj w Betelejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, czy „Oj, Maluśki”, a także „Cichą noc” oraz trzy utwory obcojęzyczne: ukraiński „Spy, Isuse, Spy”, łaciński „Transeamus” i angielski „Hark! The Herald Angels Sing”.

Gospodarz koncertu ks. Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostała, powiedział, że jest on dedykowany babciom i dziadkom z okazji ich Święta. – To pieśni bardzo radosne, które wzruszają, dają energię, które mówią o tym historycznym wydarzeniu, które dla nas chrześcijan, katolików tak wiele znaczy, bo określa po której drodze mamy kroczyć – oznajmił Jacek Boniecki, dyrektor „Mazowsza”. – Wspominając te piękne wydarzenia lud Boży się raduje, a to radowanie w Polsce jest chyba szczególne. Podkreślił bogactwo polskich kolęd. – Tych pieśni związanych z Bożym Narodzeniem – powiedział. – One są wyrazem naszej wiary i tożsamości.

W imieniu Biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego głos zabrał ks. dr Wojciech Kućko, dyr. Wydziału ds. Rodzin kurii diecezjalnej. – „W żadnej innej sferze kulturowej nie ma tak wspaniałej muzyki jak ta, która narodziła się w wierze chrześcijańskiej” – zacytował papieża Benedykta XVI. – „Od Palestriny do Bacha, od Haendla do Mozarta, Bethoveena…”. „Z pewnością muzyka zachodnia wykracza daleko poza sferę religijną i kościelną”. – I tego wykraczania poza sferę kościelną doświadczyliśmy tego wieczoru, z czego się bardzo cieszymy, że Państwo wprowadzili nas w ten nastrój Świąt Bożego Narodzenia, ale także w ten nastrój muzyki chrześcijańskiej, muzyki liturgicznej – komentował ks. dr Wojciech Kućko.

Koncertowi patronowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

red

Fot. Marek Szyperski