Moniuszko ze Lwowa w ciechanowskim kościele

Mamy Rok Moniuszkowski i z tej okazji w ciechanowskim kościele pw. NNMP (“Klasztorku”) pieśni religijne wielkiego kompozytora zaprezentował chór Filharmonii Lwowskiej.

Współorganizatorem koncertu była wicemarszałek Senatu Maria Koc. Koncert wpisał się w ciechanowskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc

Fot. Marek Szyperski