Najładniejsze Marzanny 2019

Pierwszy dzień wiosny to oczywiście w Ciechanowie tradycyjny już wiosenny konkurs. Publikujemy wyniki XLII Konkursu Plastycznego „Najładniejsza Marzanna” organizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

Jury w składzie: Marzanna Bielawska, przewodnicząca Jury, plastyk; ks. Paweł Czarnecki,  dyrektor ds. programowych Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Małgorzata Klimczak, aktorka Teatru „Rozmyty Kontrast” po prezentacji prac wszystkich uczestników, przyznać 5 równorzędnych wyróżnień.

Otrzymały je: Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie – grupa 6-latki „Misie”; Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie – grupa „Tygryski”; Szkoła TWP w Ciechanowie – klasy: O a, O b, I a, I b; Karol Kuklak, Oskar Lech, Szymon Lorek, Maciej Wiśniewski – Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie; Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz słodkie upominki i książki.

W Konkursie wzięli udział:

I Kategoria – Przedszkola:

Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „PAN CZU” w Ciechanowie

Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” w Ciechanowie – grupa 4-latki „Pracowite Króliczki”

Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie – grupa 6-latki „Misie”

Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie – grupa „Misiaczki” 5-6 latki

Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie – grupa „Wesołe Misie” i „Krasnoludki 5-6 latki”

Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie – grupa „Biedronki”

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” ZDZ w Ciechanowie – grupa „Motylki”

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” ZDZ w Ciechanowie – grupa „Żabki”

Miejskie Przedszkole nr 5 w Ciechanowie – grupa „Motylki”

Niepubliczne Przedszkole o profilu artystyczno-teatralnym „Akademia Małych Odkrywców” w Ciechanów – grupa „Sówki”

Kornelia Piotrowska i Klaudia Piotrowska – Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Grudusku (punkt przedszkolny i klasa „O”)

Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie – grupa „Tygryski”

Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” w Ciechanowie – grupa „Łasuchy”

Miejskie Przedszkole nr 1 w Ciechanowie – grupa „Motylki” i „Biedroneczki”

Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie – Oddział Przedszkolny grupa 5-6 latki

Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie – grupa „Pszczółki”

Maria Kruszyńska – Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie – grupa „Słoneczka”

Michał Dyoniziak – Gminne Przedszkole w Sońsku – grupa 4-latki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – grupy: „Krasnale”, „Zeróweczka”, „Misie”, „Żabki”

Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” w Ciechanowie – grupa „Skrzaty”

II Kategoria – Szkoły Podstawowe (klasy I-III):

Szkoła TWP w Ciechanowie – klasy: O a, O b, I a, I b

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” – kl. I a

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechanowie – kl. I i II

Gabriel Golanko – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Grudusku – grupa „O” b

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie – świetlica szkolna

III Kategoria – Szkoły Podstawowe (klasy IV-VII):

Karol Kuklak, Oskar Lech, Szymon Lorek, Maciej Wiśniewski – Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie

Zosia Mieszkowska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie

Iza Kardaś – Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie

Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie – świetlica szkolna

Julia Kijewska, Adrian Kijewski – Szkoła Podstawowa w Grudusku

Klaudia Kowalska, Katarzyna Burkacka, Iga Sobczyńska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie

Agata Kołodzińska, Aleksandra Malinowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie

Amelia Szymonik – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie

IV Kategoria – Klasy gimnazjalne

Zespół Placówek w Gołotczyźnie – Grupa VI Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołotczyźnie  oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie.

Fot. Marek Szyperski