Odznaczenia, awanse i nagrody…

… dla ciechanowskich policjantów, cywilnych pracowników policji i nie tylko. Wręczono je podczas niedawnych obchodów Święta Policji.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=OG1OOiXYD3k’]

Nazwiska uhonorowanych  w…

Dzień wcześnie w Płocku odznaczeni przez ministra spraw wewnętrznych zostali: komendant powiatowy policji w Ciechanowie mł. insp. Grzegorz Grabowski – brązową odznaką „Zasłużony Policjant” – za „szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego” oraz starosta ciechanowski Sławomir Morawski – srebrnym medalem „Za zasługi dla policji” – „za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji”. Awans na młodszego inspektora otrzymał natomiast zastępca komendanta powiatowego podinsp. Zbigniew Andres.

W Ciechanowie:

Mianowana na wyższy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji

Nadkomisarzem Policji: kom. Katarzyna Chuchulska-Malinowska.

Osoby mianowane na wyższy stopień w korpusie aspirantów Policji

Aspirantem sztabowym Policji: st. asp. Paweł Osik.

Starszym aspirantem Policji: aspiranci – Dariusz Chuchulski, Sławomir Dołęgowski, Artur Jażdżyk, Waldemar Kamiński, Wiktor Kołakowski, Janusz Krokowski, Marek Leśnik, Dariusz Szymczak, Piotr Wojciechowski, Robert Żakiewicz.

Aspirantem Policji: młodsi aspiranci – Ewa Brzezińska, Tomasz Grabowski, Zbigniew Granoszewski, Piotr Guliński, Michał Kołpaczyński, Michał Kwasiborski, Agnieszka Mikołajczak, Piotr Pikus. 

Młodszym aspirantem Policji: sierżanci sztabowi – Cezary Barwiński, Jarosław Jadczak, Marcin Kochmański, Piotr Sałkowski, Tomasz Smoliński, Adam Sobecki.

Sierżantem sztabowym Policji: starsi sierżanci – Bartłomiej Bartkowski, Piotr Bonisławski, Rafał Bukowski, Jolanta Bym, Katarzyna Dominiak-Walczyk, Michał Gnas, Dominik Jaworski, Jakub Kraśniewski, Tomasz Leszczyński, Robert Lewandowski, Jarosław Lubiński, Jakub Podgórski, Marcin Ptaszkowski, Kamil Studniak, Paweł Szepczyński.

Sierżantem Policji: starsi posterunkowi – Marcin Czarnewicz, Rafał Dudzinski, Artur Karwowski, Marcin Kasza, Jacek Kawecki, Anna Kucharska, Tomasz Kucharski, Aneta Nowicka, Sylwester Nowicki, Przemysław Oleksiak, Sebastian Sumiła, Milena Szeluga, Paweł Szerszeń, Paweł Wesołowski, Magda Zarembska.

Starszym posterunkowym Policji: posterunkowi – Natalia Brzezińska, Katarzyna Dzierżanowska, Aleksandra Szweda-Kraszewska.

Odznaczeni za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI: Ksiądz infułat Ludomir Kokosiński – kapelan KPP w Ciechanowie.

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI: Tomasz Bulc – prokurator rejonowy w Ciechanowie, Ewa Gładysz – wiceprezydent Ciechanowa, st. bryg. Arkadiusz Muszyński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Stanisław Wieteska – wójt gminy Opinogóra Górna.

Odznaczeni w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego:

ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT: asp. szt. Wiesław Olszewski.

SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT: podinsp. Dariusz Godlewski,

podinsp. Robert Schmidt.

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT: kom. Krzysztof Hincman, asp. szt. Piotr Kierzkowski, asp. szt. Marek Maciejak, st. asp. Jacek Wróblewski, asp. Tadeusz Piątkowski, asp. Dariusz Chuchulski, sierż. szt. Piotr Sałkowski.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Ciechanowa kapituła medalu „ZA ZASŁUGI DLA CIECHANOWA” przyznała ten medal: Grzegorzowi Grabowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Ciechanowie.

W uznaniu zasług policjantów i pracowników Policji współpracujących z samorządami powiatu ciechanowskiego Starosta Ciechanowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi: Marię Pikus, Marię Kochanowską, Sylwię Żądłowską, Jacka Grzymkowskiego, Katarzynę Chuchulską – Malinowską, Mariusza Żukowskiego.

Doceniając zaangażowanie ciechanowskich policjantów i pracowników Policji w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński przyznał nagrody rzeczowe dla: Danuty Tylickiej, Katarzyny Wiśniewskiej, Izabeli Garnowskiej, Renaty Wojciechowskiej, Zbigniewa Kruszewskiego, Mariusza Szafrańskiego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za długoletnią służbę Złotym medalem odznaczeni zostali: Zdzisław Englot, nadkom. Daniel Ostrowski, Ireneusz Szulc, asp. Dariusz Szymczak, podinsp. Marek Śmigielski.

 Srebrnym medalem odznaczeni zostali: sierż. szt. Mariusz Dudek, asp. Jacek Grzymkowski, podinsp. Mirosław Kęsik, asp. Andrzej Koźniewski, asp. szt. Jarosław Krzykowski, asp. szt. Bożena Kuklak, asp. Mariusz Malicki, mł. asp. Grzegorz Sekuła, sier. szt. Krzysztof Szymańczyk.

Brązowym medalem odznaczeni zostali: kom. Katarzyna Chuchulska-Malinowska, st. asp. Andrzej Kołakowski, podinsp. Piotr Mitter.

Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wręczone w późniejszym terminie.