Przenosiny kapliczki

Budowa ciechanowskiej, drogowej  pętli wymaga czasem niekonwencjonalnych posunięć. Takich jak np. konieczność przeniesienia w inne miejsce kapliczki znajdującej się w rejonie nowego ronda przy ul. Kwiatowej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=TfXqi2LFJkQ’]

Jak się dowiedzieliśmy – wkrótce kapliczka zostanie uroczyście poświęcona w nowym miejscu.