Ostatnie dni na głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Już tylko trzy dni zostały na wybranie najlepszych projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy regionu ciechanowskiego mogą oddać dwa głosy – na projekt ogólnowojewódzki i projekt z regionu, w którym mieszkają.

Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. Głosowanie na stronie bom.mazovia.pl potrwa do najbliższego czwartku 30 czerwca.

Do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 329 projektów. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 174 z nich, w tym 13 z regionu ciechanowskiego.
Jak głosować w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy od mieszkańców Mazowsza. Głosować można do 30 czerwca br. na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów mogą oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2023 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.
13 projektów z regionu ciechanowskiego. W regionie ciechanowskim pozytywną ocenę otrzymało 13 projektów. Ich wartość to w sumie ponad 3,2 mln zł.

Jeszcze do 30 czerwca głosować można na jeden z poniższych projektów:

⦁ Otwórz się na teatr ( 200 000 zł),
⦁ „Przystanek Relacje 2.0” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego (150 000 zł),
⦁ Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie (65 000 zł),
⦁ Zwolnij przy szkole – budowa radarowych wyświetlaczy prędkości (250 000 zł),
⦁ Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku (326 440 zł),
⦁ Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku (210 000 zł),
⦁ Instalacja holograficzna w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie koło Ciechanowa (25 000 zł),
⦁ Laboratorium Szalonego Naukowca – warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich (35 600 zł),
⦁ Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (droga wojewódzka 544) (675 000 zł),
⦁ Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (896 000 zł),
⦁ Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego (180 000 zł),
⦁ Ciechanowska szkoła rodzenia oraz Ciechanowska wioska kobiet (48 000 zł),
⦁ Festiwal twórczych inspiracji „Matronki 2023” (180 800 zł).

Lista projektów z regionu ciechanowskiego znajduje się na stronie: https://bom.mazovia.pl/projekty?nr=&nazwa=&kategoria=&rodzaj=2&dzielnica=6

47 projektów ogólnowojewódzkich

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 47 o charakterze ogólnowojewódzkim. Ich wartość to w sumie ponad 19 mln zł. Wśród projektów, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców znalazły się m.in.: obóz dla dzieci na Mazowszu, mazowiecki festiwal smaków, szkolenia z pierwszej pomocy, mobilne VR studio, warsztaty i wycieczki dla dzieci i młodzieży.
Lista projektów ogólnowojewódzkich znajduje się na stronie: https://bom.mazovia.pl/projekty?nr=&nazwa=&kategoria=&rodzaj=1&dzielnica=

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej http://bom.mazovia.pl, a także na profilu FB Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.