Więcej zabawy na placach w gminie Sońsk

Gmina Sońsk wyposaża i doposaża place zabaw w Gołotczyźnie i Chrościcach oraz teren wiejski w Drążewie.

– Dzięki pozyskanym środkom finansowym z LGD Północe Mazowsze zakupiliśmy nowe zabawki, urządzenia siłowni oraz lampy solarne – poinformował wójt Jarosław Muchowski. -Życzę dobrej zabawy a także proszę o bezpieczne i mądre korzystanie ze wszystkich urządzeń.

red

Fot. FB Jarosław Muchowski