Pamięci Adama Rzewuskiego, ps. “Burza”

W Lekowie, gm. Regimin, uroczyście odsłonięto Miejsce Pamięci Adama Rzewuskiego ps. “Burza”, 17-letniego żołnierza Armii Krajowej, który w marcu 1944 r. ranny w potyczce z niemieckimi żandarmami w Lesie Lekowskim, więziony na posterunku żandarmerii w Lekowie, zerwał bandaże w obawie, że może nie wytrzymać dalszych tortur i zmarł z upływu krwi.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele parafialnym.

Miejsce Pamięci odsłonięto przed dawnym posterunkiem okupacyjnej, niemieckiej żandarmerii. Dziś mieści się tu Klub Seniora.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie przygotowali wzruszający program artystyczny.

Przemawiający podkreślali znaczenie pamięci o wydarzeniach sprzed 77. lat dla młodego pokolenia Polaków.

Red

Fot. Marek Szyperski