Parter do remontu. Wydział komunikacji w nowym miejscu

Rozpoczyna się przebudową parteru gmachu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. W Starostwie zapewniają, że nie powinno to odbić się na jakości obsługi interesantów.

Umowę na wykonanie inwestycji Starostwo podpisało z firmą Premium z Ojrzenia. – W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa Wydziału Komunikacji i zlokalizowanie Biura Obsługi Mieszkańców na parterze. Zmiany mają na celu poprawienie jakości i warunków obsługi naszych mieszkańców – informuje starosta Joanna Potocka-Rak.

Jak się dowiedzieliśmy – na czas remontu – jeden z najważniejszych wydziałów – wydział komunikacji zostanie przeniesiony do pomieszczeń (także na parterze) zajmowanych wcześniej przez firmę ubezpieczeniową.

– Obecnie realizujemy szereg prac związanych z poprawą funkcjonowania i warunków pracy w Starostwie Powiatowym. Zależy nam na lepszych warunkach pracy dla pracowników, ale przede wszystkim poprawy jakości i warunków obsługi naszych mieszkańców. Na bieżąco realizowane są remonty w poszczególnych wydziałach w Starostwie – informuje pani starosta. – Niezbędne było też umycie elewacji zewnętrznej i przeprowadzenie podstawowych prac porządkowych wokół budynku. Takie prace nie były realizowane od co najmniej kilkunastu lat i były po prostu niezbędne. Budynek Starostwa znajdujący się w ścisłym centrum Ciechanowa, nie powinien odstraszać brudną elewacją. Nie zapominajmy, że w budynku nie znajdują się tylko wydziały Starostwa, ale również inne instytucje szczebla samorządowego i rządowego.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego