Pierwsze sto dni urzędowania wicepremiera Kowalczyka

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w przeszłości m.in. ostatni wojewoda ciechanowski Henryk Kowalczyk podsumował pierwsze 100 dni urzędowania w resorcie rolnictwa.

– Najważniejsze dla mnie jest nawiązanie kontaktu z rolnikami – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji (9 lutego) podsumowującej jego pierwsze sto dni pracy w resorcie.

Wicepremier Kowalczyk stwierdził, że bezpośrednie spotkania z rolnikami są dla niego bardzo cenne. Pandemiczne obostrzenia ograniczyły ich liczbę, ale gdy sytuacja się unormuje – wicepremier będzie nadal odwiedzał wszystkie województwa i wsłuchiwał się w głosy rolników.

W ciągu minionych stu dni doprowadzono m.in. do tego, że już w tym roku gospodarstwa o powierzchni do 30 ha otrzymają płatności na poziomie przekraczającym średnią unijną, a od przyszłego roku obejmie to także gospodarstwa o powierzchni do 50 ha.

Nowe rozwiązania dotyczą także ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Kompleksowy system ubezpieczeń będzie obejmował również suszę. Na tegoroczne dopłaty do ubezpieczeń zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie ok. 3 mld złotych. System opierać się będzie na zasadach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z 65-procentową dopłatą do składki z budżetu państwa.

W związku z bardzo wysokimi cenami nawozów i energii – resort oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie dopłat do nawozów. Jako, że jest to jeden z postulatów protestujących 9 lutego rolników – wicepremier Kowalczyk powiedział, że w przypadku zgody – dopłaty zostaną uruchomione natychmiast.

Komentując inne postulaty, szef resortu stwierdził, że nie ma niekontrolowanego napływu produktów żywnościowych do Polski, a wszystkie inspekcje bardzo ściśle kontrolują wszelkie ewentualne nieprawidłowości. Jeśli chodzi o ubezpieczenia – 2/3 składki pokrywa budżet państwa. A co się tyczy oddłużenia rolników poinformował, że stosowna zmiana przepisów została przyjęta przez rząd i propozycja zmian ustawy znajduje się już w Sejmie.

Red

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi