Rządowe dofinansowanie subregionu ciechanowskiego -ponad 60 mln zł do tej pory

Mówił o tym podczas wizyty w Gołyminie-Ośrodku wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, któremu towarzyszyli: poseł PiS Anna Cicholska, kierownik ciechanowskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Żebrowska i wójt gminy Adam Piotr Budek.

Do subregionu ciechanowskiego trafiło ponad 15 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 44 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ponad 1,1 mln zł na utworzenie 11 linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

red

Fot. Marek Szyperski