PKS Ciechanów postawione w stan likwidacji

Na fejsbukowym profilu Tygodnika Ilustrowanego – Nowocześnie z Tradycjami czytamy: Z końcem czerwca przestaną kursować autobusy PKS Ciechanów S.A. We wtorek 6 marca właściciel – Mobilis Group poinformował, że „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS w Ciechanowie S.A. w dniu 06.03.2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji”. Wieczorem na swym profilu fesjbukowym starosta płoński Andrzej Stolpa alarmował, że oznacza to likwidację kursów autobusowych w powiatach: ciechanowskim, płońskim i pułtuskim.

– „Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że naszą intencją jest prowadzenie działalności transportowej na trasach obsługiwanych przez PKS w Ciechanowie S.A. w likwidacji do 30.06.2018 r. Z naszej strony zabezpieczenie pewności podróży dla naszych Pasażerów jest priorytetem” – czytamy w komunikacie Mobilisu.

Mobilis podaje, że głównym powodem likwidacji spółki jest „trudna sytuacja rynkowa oraz drastycznie, z roku na rok, malejąca liczba Pasażerów, którzy regularnie korzystają z usług regionalnej komunikacji autobusowej. W związku z tym, mimo wprowadzonych optymalizacji operacyjnych, nasz model biznesowy pozostawał długoterminowo nierentowny. Obejmował on kompleksową obsługę przewozów szkolnych i linii lokalnych oraz miał zapewniać mieszkańcom regionu dogodną siatkę połączeń. Na trudną sytuację w spółce wpłynął też m.in. brak uregulowań prawnych, które zapewniałyby stabilne podstawy do inwestowania i rozwoju”.

-„ Jednocześnie chcemy pozostać w ścisłym kontakcie z władzami lokalnymi, aby pomóc wypracować rozwiązania komunikacyjne dla poszczególnych gmin po zamknięciu naszej działalności transportowej z końcem czerwca 2018 r.” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej spółki podpisanym: Likwidatorzy PKS w Ciechanowie S.A. w likwidacji.

-„Dziś poinformowano mnie, że Walne Zgromadzenie spółki Mobilis w Ciechanowie podjęło uchwałę o jej likwidacji. Spółka ma funkcjonować do 30 czerwca b.r.. Ta decyzja dotyczy nie tylko naszego Powiatu, ale również Ciechanowskiego i Pułtuskiego. W tym roku zdecydowano już o likwidacji spółki Mobilisu w Ostrołęce. Jest to decyzja prywatnego podmiotu na który nie mamy żadnego wpływu. Ktoś kiedyś w Warszawie podjął decyzję o sprzedaży PKS nie licząc się z konsekwencjami, które my będziemy ponosić. Skontaktowałem się już dzisiaj ze starostą ciechanowskim oraz pułtuskim i umówiliśmy się na spotkanie, żeby omówić nasze wspólne działania w tej sprawie. Spotkam się pilnie również z burmistrzami i wójtami z naszego powiatu. Będziemy rozmawiali o zapewnieniu komunikacji publicznej dla naszych mieszkańców. Zrobimy wszystko aby naszym mieszkańcom zapewnić dojazd do pracy i do szkół” – napisał na FB starosta płoński Andrzej Stolpa.