POMAGAĆ WARTO – ALE Z GŁOWĄ” – czyli słów kilka o tym, jak skutecznie pomagać osobom bezdomnym

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie zwraca się z  prośbą o pomoc w działaniach skierowanych do osób bezdomnych.

Osoby bezdomne z reguły przebywają  w miejscu niemieszkalnym np. na terenie ogródków działkowych, w piwnicach, garażach, węzłach ciepłowniczych, pustostanach.  Osoby bezdomne to również te mieszkające w schroniskach i noclegowniach, gdzie mają zapewniony przysłowiowy dach nad głową oraz pomoc psychologiczno-terapuetyczną, pedagogiczną, zawodową oraz pomoc pracownika socjalnego w wychodzeniu z bezdomności. Proces ten jest bardzo trudny i wymaga współpracy wielu służb, ale również odpowiednich postaw społeczeństwa lokalnego. Z tego też powodu apelujemy do mieszkańców miasta o współpracę i prezentowanie właściwych postaw w pomaganiu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych bezdomnością.

Z doświadczenia profesjonalistów wspierających osoby wykluczone społecznie wynika, że nie zawsze osoby żebrzące, zaniedbane, są osobami bezdomnymi. W większości przypadków taka forma zdobywania środków finansowych lub rzeczowych wynika z wyuczonej bezradności i braku chęci do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Widząc takie osoby powinniśmy zadać sobie pytania:

Czy jesteśmy w stanie naprawdę skutecznie pomóc?

Czy dając pieniądze fundujemy jedynie kolejny dzień na ławce?

Jak pomóc osobie bezdomnej, gdzie skierować osobę bezdomną?  

Jednorazowa pomoc nie załatwi problemów osoby bezdomnej, TYLKO zaplanowana i fachowa pomoc przez służby wyspecjalizowane w tej dziedzinie może skutecznie pomóc.

Mieszkańcy, którzy pomagają w formie pieniężnej  nie mają świadomości, że to przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. Nie tędy droga – bądźmy wrażliwi wobec zjawiska bezdomności, ale nie obdarowujmy ich datkami pod żadną postacią. 

 System pomocowy polega na tym, żeby przed ludźmi przebywającymi na ulicy stworzyć szansę pełnego życia,  nauczyć ich myśleć w perspektywie dłuższej niż jeden dzień, zaplanować z nimi życie najpierw na kilka dni, a potem na kilka tygodni i miesięcy. Osoby, które dostają datki na ulicy, planują swoje życie w obrębie jednego dnia, nie myślą, co będzie jutro. Uzyskując pomoc każdego dnia, nie mają motywacji do korzystania z profesjonalnej pomocy w wyspecjalizowanych placówkach. 

            Udzielenie pomocy osobie bezdomnej w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb np. żywność, odzież nie wystarczy a wręcz może zaszkodzić jeżeli nie jest połączone z profesjonalnym działaniem podmiotów, które dążą do kompleksowej pomocy osobom bezdomnym, tworzącej warunki do leczenia uzależnień, podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych.

W udzielaniu skutecznej pomocy osobom bezdomnym z terenu naszego miasta powołane: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie     ul. H Sienkiewicza 32 D, tel. 23   672-20-91 2. Straż Miejska W Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6, tel. 606   370 411     numer alarmowy Straży Miejskiej – 986 3. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie     ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, numer alarmowy – 997 lub 112 4. Pogotowie Ratunkowe, numer alarmowy- 999

Wskazane służby w sposób profesjonalny  i kompetentny  pokierują  osoby bezdomne do noclegowni i schronisk,  zachęcą do korzystania z kompleksowej pomocy. 

Fot. pixabay.com