Powiat ciechanowski. Ponad pół miliona zł dla organizacji pozarządowych

Uwaga organizacje pozarządowe! Powiat ciechanowski ma pół mln zł na tegoroczne wsparcie realizacji zadań publicznych. Najwięcej – 200 tys. zł – „w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Ponadto: 140 tys. zł na „zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”; 70 tys. zł na ochronę i promocję zdrowia, 30 tys. zł na ratownictwo i ochronę ludności, po 10 tys. na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i „zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

– Wnioski można składać do 21 stycznia – informuje Ewelina Goryszewska z Wydziału Promocji Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Ponadto w budżecie powiatu zabezpieczono 40 tys. zł na tzw. ,,małe granty”. To fundusze na działania takie jak objęte konkursem, ale przyznawane poza nim, choć oczywiście zgodnie z obowiązującą procedurą.

red