PREZYDENT CIECHANOWA: ZWRÓĆCIE PIENIĄDZE

Prezydent Ciechanowa złożył wniosek do wojewody mazowieckiego o zwrot kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w okresie, kiedy w wyniku decyzji rządu realizowała zadania zlecone przez Policję.