PREZYDENT ZNÓW SEKRETARZEM

Podczas odbywającego się w Poznaniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, do którego należy 306 polskich miast, na sekretarza Związku na swoją drugą kadencję został wybrany prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński