Prywatna wizyta Premiera Morawieckiego

Wizyta Premiera Mateusz Morawieckiego na Ziemi Ciechanowskiej. Tym razem nieoficjalna. Chwila wytchnienia. Spacer po urokliwym parku, zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Najważniejsze to krótki czas odpoczynku w gronie przyjaciół, ludzi życzliwych, doceniających pracę dla Polski i Polaków.

To nie przypadek, że po wytężonej pracy, ostrej, nie mającej pokrycia w rzeczywistości, krytyki totalnej opozycji, przychodzi potrzeba spotkania, porozmawiania w życzliwym gonie.. Park i muzeum w Gołotczyźnie to dobre, klimatyczne miejsce. Cisza i spokój, tak bardzo czasami tego potrzeba.

To symboliczne miejsce. Muzeum Pozytywizmu, pracy u podstaw. Miejsce kultywujące idee postępu, rozwoju, kulturalną i gospodarczą  odbudowę  kraju. To nie przypadek, że p. Poseł Anna Cicholska zaprosiła p.  Premiera właśnie do Gołotczyzny. Praca, rozwój i dbałość o kraj i obywateli to priorytet Rządu Mateusza Morawieckiego. Idee solidarności społecznej, patriotyzmu i nieustannej pracy dla Ojczyzny i jej obywateli znajdują teraz odzwierciedlenie w jego działaniach. Od początku swojej pracy w Sejmie RP, Poseł Cicholska podkreślała swój szacunek i podziw dla śp. Kornela Morawieckiego, ojca obecnego Premiera. Pracowała z nim w komisjach, często rozmawiała, wymieniała poglądy. Był dla niej kimś ważnym, autorytetem i przyjacielem. Czerpała z jego życiowej mądrości. Dzięki Kornelowi poznała rodzinę Morawieckich, wspaniałych, wartościowych i szlachetnych ludzi.

Wspólne pierwsze spotkanie jeszcze z wicepremierem i jego ojcem w biurze poselskim na Mickiewicza, wspólny spacer po Ciechanowie, to był pierwszy krok. Przyszły Premier dostrzegł jak wartościowi ludzie tu żyją i pracują.

Jaki jest nadrzędny cel tych spotkań? Poseł Anna Cicholska: Odpowiedź jest prosta. Ciechanów i Ziemia Ciechanowska nie mogą być ” białą plamą ” w świadomości polityków. Ziemia Ciechanowska to nie Polska B, C, czy D. Żyją tu wspaniali, kreatywni ludzie, którym trzeba dać szansę, czasami pomóc. Warto tu wracać, Pan Premier to udowodnił. Zatrzymać się na chwilę, porozmawiać, wysłuchać.

Poseł Anna Cicholska od początku swojej kadencji w Sejmie, od 2015 r. robi wszystko, aby w Warszawie mówiono – Ziemia Ciechanowska- warto tam pojechać, warto zobaczyć, warto pomóc, warto inwestować. Taka jest rola Posła Ziemi Ciechanowskiej, oficjalna i nieoficjalna.

 Biuro poselskie Posła Anny Cicholskiej

Fot. Czas Ciechanowa