Przebudowa ulicy Leśnej rozpoczęta. Są utrudnienia dla kierowców

Ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, zwężenie jezdni i roboty drogowe – rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej Ciechanów-Romanowo – na odcinku od skrzyżowania z pętlą miejską w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną (do granicy miasta).

Modernizowany jest odcinek o długości 913 m. Jak podaje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie: zadanie obejmuje: budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 6m, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami i zjazdów, budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3m, budowę zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, wykonanie zbiornika infiltracyjno – odparowującego.

Wartość zadania to 7 mln 482 tys. 120 zł 75 gr, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 5 mln 225 tys. zł. Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy zaplanowano na grudzień 2024 r.

red

Fot. Marek Szyperski