Przeżyliście ze sobą pół wieku? Możecie dostać medal od Prezydenta RP

Piotr Czyżyk – wójt gminy Opinogóra Górna zaprasza wszystkie małżeństwa, zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, a które zawarły związek małżeński w 1973 roku – do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Czas – do 15 stycznia.

– Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim i nadaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – informuje Urząd Gminy. – Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczane są przez Wójta Gminy Opinogóra Górna na uroczystości, na którą są zapraszani jubilaci. Zgłoszenia Jubilaci mogą dokonać osobiście lub za pośrednictwem najbliższej rodziny, za zgodą Jubilatów,  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opinogórze Górnej w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. Można go pobrać tutaj: https://opinogoragorna.pl/wp-content/uploads/2023/01/Wniosek-MEDALE.pdf

A tak bawiono się w Opinogórze Górnej na Złotych Godach w 2019 r.

Red

Fot. Marek Szyperski