PSL, PiS i PO razem w obronie TV Trwam

Prawie jednogłośnie radni powiatowi przyjęli stanowisko w sprawie nie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. –„Mówimy STOP wykluczaniu katolickiej większości Narodu!” – czytamy m.in. w dokumencie.


Za przyjęciem stanowiska, którego projekt przedstawili radni Prawa i Sprawiedliwości: Zbigniew Gutowski, Włodzimierz Fetliński, Anna Cicholska, Janusz Czopik i Jacek Stachiewicz, opowiedziało się 18 radnych z PiS, Platformy Obywatelskiej, PSL oraz Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego. Jeden głos był przeciw i jeden wstrzymujący się.

Głosowani obserwowali inicjatorzy protestu: Barbara Kiliańczyk i Ryszard Wesołowski. Pierwszy z lewej: radny Sejmiku Benedykt Pszczółkowski.

Treść stanowiska:

Stanowisko Rady Powiatu Ciechanowskiego

w sprawie nie przyznania TV Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym

Rada powiatu Ciechanowskiego uwzględniając liczne głosy mieszkańców powiatu ciechanowskiego stanowczo sprzeciwia się decyzji o nie przyznaniu Telewizji Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym, co uprawniałoby do nadawania programów w technologii cyfrowej.

Podzielamy w całości stanowisko Episkopatu Polski zgodnie, z którym odmowa przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej.

Nie przyznanie miejsca na multipleksie uważamy za przejaw dyskryminacji olbrzymiej grupy odbiorców katolickich. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli. Uważamy, że wykluczenie stacji narusza zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa i dyskryminuje katolików.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa katolików. Godzi w licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych i samotnych, dla których TV Trwam stanowi jedyny wiarygodny środek informacji. Stanowczo żądamy sprawiedliwego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów.

TV Trwam istnieje dzięki determinacji polskich katolików, jest przez nich finansowana i to oni powinni decydować o tym, jaką telewizję chcą popierać i oglądać.

Mówimy STOP wykluczaniu katolickiej większości Narodu!

Składamy apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

2 komentarze

  1. Nie wiem o co im chodzi. Większość moherowych beretów i tak ma dekoder żeby oglądać TV Trwam. Dla nich po nastaniu DTV nic się nie zmieni…

  2. Zmieni się, zmieni drogi, nierozumny Woophy. Chodzi o równy dostęp do informacji, wolność wypowiedzi, bądź co bądź gwarantowane przez konstytucje RP.Jeśli mówisz o dobrodziejstwie dekoderów, to czemu nie są potrzebne by odbierać TVN lub Polsat. PS.Zamiast pogardliwego określenia “moherowe berety” wolimy by nazywać nas katolikami.

Comments are closed.