Rolnik, społecznik, poseł

Wczoraj (czwartek, 11 sierpnia) w Opinogórze Górnej odbył się pogrzeb Henryka Przygodzkiego – nauczyciela, rolnika, społecznika, posła na sejm PRL IX kadencji, honorowego członka Towarzystwa Miłośników Opinogóry. Ś.p. Zmarły miał 82 lata.

Henryk Przygodzki urodził się w 1935 r. w Patorach, w gminie Opinogóra Górna. „W 1952 skończył Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie i roczny Kurs Pedagogiczny dający uprawnienia nauczania w szkolnictwie podstawowym. W okresie 1952-1955 nauczyciel w szkołach podstawowych w Elblągu. W latach 1955-1960 był górnikiem dołowym w Katowicach. Od 1960 prowadził własne gospodarstwo rolne. W latach 1985-1989 pełnił mandat posła na Sejm PRL IX kadencji w okręgu Ciechanów z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasiadał w Komisji Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Działacz w organizacjach spółdzielczych. W 2002 bez powodzenia kandydował do sejmiku mazowieckiego z listy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów” – czytamy w Wikipedii.

Odznaczony Srebrny i Złotym Krzyżem Zasługi. Był autorem zbioru felietonów „Widziane z Opinogóry”. Został pochowany na cmentarzu w Opinogórze Górnej po mszy św. odprawionej w miejscowym kościele parafialnym.

Red

Fot. pixabay.com