Święto Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej

W Ciechanowie w Święto Wojska Polskiego i 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej kwiaty pod pomnikiem polskich żołnierzy poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny złożyli przedstawiciele: kombatantów Armii Krajowej, władz Ciechanowa, 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, władz miasta, Towarzystwa Józefa Piłsudskiego.

Delegacja 5. MBOT i WCR zapaliła także znicze min. na grobach polskich żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej i pod pomnikiem 203. Ochotniczego Pułku Ułanów w Przedwojewie.

red

Fot. Marek Szyperski