Rondo w Grudusku ma patrona

Ignacy Bojanowski – patriota, społecznik, właściciel majątku w Grudusku został patronem ronda zbudowanego tam niedawno u zbiegu dróg wojewódzkich.

O nadanie rondu imienia Ignacego Bojanowskiego wystąpiła w styczniu tego roku do Rady Gminy Grudusk tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna. – To właśnie Ignacy Bojanowski jako wielki społecznik 111 lat temu założył “Straż Ogniową ” w Grudusku i został jej pierwszym Prezesem – podkreślają gruduscy strażacy – ochotnicy.

Fot. Wojciech Dołęgowski