Ciechanowska PUZ zaprasza

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) przygotowuje rekrutację na rok akademicki 2019/2020.

Rekrutacja rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 23 września. Wszelkie informacje dla chętnych znajdują się pod adresem: http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/informacje-podstawowe.

Uczelnia prowadzi obecnie na trzech wydziałach (dwóch w Ciechanowie i jednym w Mławie) 11 kierunków, takich jak m.in.: ekonomia, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (na tym ostatnim kierunku uczelnia uzyskała niedawno prawo do prowadzenia studiów magisterskich).

Do studiowania w PUZ zachęcano m.in. podczas niedawnego Dnia Otwartego.

Fot. Marek Szyperski