Świątecznie u Terytorialsów

Okres wielkanocny to czas świątecznych spotkań w wielu środowiskach, organizacjach i instytucjach. Tak było i w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

Fot. Marek Szyperski