Rządowe dofinansowanie do kursów autobusowych na czterech liniach w powiecie ciechanowskim

Ciechanowskie Starostwo Powiatowe – jeden wniosek, Gmina Regimin – trzy wnioski. Mazowiecki Urząd Wojewódzki podał właśnie wykazy tras, na które samorządy dostaną dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Starostwo złożyło wniosek na 8-kilometrową trasę z Ciechanowa (z ul. 17. Stycznia) do Regimina. Gmina Regimin na trasy: Radomka – Regimin przez Szulmierz – 17 km; Jarluty Małe – Regimin przez Zeńbok – 8 km; Pawlówko – Regimin przez Pniewo Wielkie – 11 km.

Jak informują służby prasowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – w tym tygodniu sukcesywnie wojewoda Zdzisław Sipiera oraz wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz, podpisują umowy o dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych.

W ramach naboru do Funduszu Rozwoju Przewóz Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego samorządy złożyły 40 wniosków, w tym 19 powiatów i 21 gmin. W sumie wnioski objęły 240 lokalnych połączeń, o łącznej długości 7 420,8 km. Wnioski opiewają na szacunkową kwotę ponad 2,6 mln zł.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Fot. wikipedia