Są pieniądze na ekologiczne pikniki rodzinne

 W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zainaugurowano nowy program dotacyjny – „Ekologiczny piknik rodzinny” skierowany do wszystkich samorządów z województwa mazowieckiego. Na jego cel przeznaczono 10,5 mln zł.

– Utworzenie programu “Ekologiczny piknik rodzinny” ma na celu wspierania lokalnych inicjatyw, które polegają na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, a także pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Program skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjentami będą szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne i placówki oświatowo-wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego, które prowadzone są przez JST – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Każda z gmin oraz powiatów jeśli złoży poprawny wniosek i zaplanuje ekologiczny piknik rodzinny w jednej z prowadzonych przez siebie szkół, otrzyma z Funduszu dofinansowanie. Fundusz na te wydarzenie pokryje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, do 30 000,00 zł. Całkowity budżet programu wynosi 10,5 mln zł.

W konferencji inaugurującej program wzięli udział m.in.: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska oraz Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie https://wfosigw.pl/

red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki