Sąd orzekł: miasto oddaje Polonię

Miasto musi opuścić dawny hotel Polonia i wydać nieruchomość staroście ciechanowskiemu – orzekł Sąd Rejonowy. Wyrok nie jest prawomocny, ale żadna ze stron raczej nie przewiduje apelacji. Sędzia stwierdził, że strony już dawno powinny zawrzeć ugodę w tej sprawie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=xNAictpNKsg’]

 Sędzia Daniel Mychliński uzasadniając wyrok stwierdził m.in., że roszczenie starostwa było zasadne. – Właściciel ma prawo żądać od osoby, która w sposób nieuprawniony włada nieruchomością, wydania tej nieruchomości – oznajmił. Wg sędziego starosta ciechanowski składając w sądzie pozew o wydanie nieruchomości wypowiedział w ten sposób umowę na mocy której miasto od 19 lat zajmowało nieruchomość przy ul. Warszawskiej.

Sędzia Mychliński dodał jednocześnie, że starosta nie ma prawa stawiać prezydentowi miasta dodatkowych warunków w sprawie przekazania nieruchomości. Sędzia nakazał miastu opuszczenie nieruchomości i zwolnił je od kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa. Powiedział także, że obydwie strony już dawno powinny zawrzeć ugodę w sprawie przekazania nieruchomości. Zwłaszcza, że miasto chce oddać Polonię staroście.

msz