Unijne inwestycje w powiecie

Ok. 917 tys. zł będzie kosztować modernizacja krytej pływalni w Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=PO4UsMU1W90′]

Inwestycja pn.  ” Modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego w DPS Kombatant”  jest dofinansowana z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej”. Dofinansowanie wyniesie 85 proc. kosztów remontu,  resztę sfinansuje  budżet powiatu ciechanowskiego.

W powiecie ciechanowskim realizowane będą także inne projekty z unijnym dofinansowaniem:  Droga do sukcesu”  w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie oraz  „Poradnia równych szans” realizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Ciechanowie.

– Pierwszy program obejmie 300 uczniów Zespołu Szkół Technicznych, tj. 75 proc. wszystkich uczniów. Jego wartość to 374 614,40 zł. Wartość dofinansowania 326 664,40 z – informuje rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak. – Celem projektu jest stworzenie jak najlepszych warunków do startu w dalszą przyszłość, poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nabycie w trakcie zajęć zawodowych wiedzy i umiejętności umożliwiających zdanie egzaminu zawodowego. Ponadto beneficjenci  będą mieli szansę wyrównać zaległości poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Drugi projekt ma na celu: – Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom poprzez zorganizowanie zajęć specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji w procesie kształcenia oraz zapewnienie dostępu do pomocy psychologiczno- pedagogicznej i doradztwa zawodowego – informuje rzeczniczka. – Jego wartość to 213 708,39 zł. Wartość dofinansowania 202 778,33 zł.

Warto także dodać, że właśnie rozpoczął się remont gmachu Powiatowego Urzędu Pracy.  Inwestycja pochłonie 340 tys. zł.

msz