Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – na 2023 r.

Wczoraj (26 lipca) wojewoda mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowanych do realizacji od 2023 r.

– Wnioski mogą dotyczyć budowy (w tym rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dla województwa mazowieckiego na rok 2023 przyznane zostały środki w wysokości 292 510 884,01 zł. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu mogą składać wnioski do 25 sierpnia br. – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog–nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-na-2023-r

red

Fot. MUW