Sprawdzają bezpieczną drogę do szkoły

Choć to dopiero półmetek wakacji, to ciechanowscy policjanci już rozpoczęli szczegółową lustrację dróg, oznakowania i sygnalizacji świetlnej na odcinkach przebiegających w rejonie szkół i przedszkoli na terenie powiatu.

Sprawdzenie oznakowania dróg ma na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. – Wzorem lat ubiegłych przed rozpoczęciem roku szkolnego policjanci z ciechanowskiej drogówki wspólnie z przedstawicielami zarządów dróg dokonują lustracji w rejonach szkół i placówek oświatowo- wychowawczych na terenie naszego powiatu. Celem realizowanych działań jest troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – informuje nadkom. Jolanta Bym, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. – Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy ujawnią jakiekolwiek nieprawidłowości na naszych drogach, nie tylko przy szkołach, o informowanie właściwych służb lub Policji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach.

red

Fot. KPP Ciechanów