Starosta odda prezydentowi

Starosta ciechanowski przekaże prezydentowi miasta lokal w tzw. Krzywej Hali, w którym znajdują się m.in. zbiory Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego i Biblioteki Akademickiej. Stosowny akt notarialny ma zostać podpisany do 30 czerwca.

 Mówi starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Cxj_9OUIQCA’]

– Termin przekazania lokalu w tzw. Krzywej Hali nie został jeszcze ustalony. Zgodnie z dyspozycją wojewody mazowieckiego, zawartą w Zarządzeniu o wyrażeniu zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów tego lokalu – akt notarialny zostanie podpisany do 30 czerwca 2011 roku. Konkretny termin aktu notarialnego zostanie ustalony między stronami, czyli Gminą Miejską Ciechanów i Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Ciechanowskiego – poinformowała nas rzeczniczka starosty Barbara Tokarska-Wójciak.

Na ostatniej sesji Rady Miasta zaniepokojeni dalszymi losami zbiorów CTN wyraził radny Dariusz Węcławski. Podkreślił, że są już chętni na ich przejęcie, m.in. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Towarzystwo Naukowe Płockie.

Póki co, z powodu braku funduszy, Biblioteka Akademicka, jest zamknięta. Miasto, które zadeklarowało finansowanie jej działalności, czeka na zinwentaryzowanie zbiorów przez CTN i przekazanie budynku.

msz