Ułański rajd, który wpłynął na losy wojny

To był rajd, który wpłynął na losy Bitwy Warszawskiej i przyczynił się do polskiego zwycięstwa nad wojskami bolszewickimi. Rajd na zajęty przez wroga Ciechanów, który 15 sierpnia 1920 r. wykonał dowodzony przez majora Zygmunta Podhorskiego 203. Ochotniczy Pułk Ułanów.

Spanikowani bolszewicy, w tym sztab 4. Armii, zniszczyli radiostację służącą do komunikacji z dowództwem Frontu Zachodniego. W setną rocznicę tego wydarzenia na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ułanom 203. Pułku.

Tablicę ufundował Bernard Grzankowski, a uroczystość zorganizowało Starostwo Powiatowe. Odsłonili ją starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak i Bernard Grzankowski – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Tablicę poświęcił ks. Stanisław Gurzkowski, wikariusz parafii farnej. Wartę honorową zaciągnęli żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i harcerze z Ościsłowa. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta OSP, a później – już w bibliotece – odczyt historyczny na temat walk ułanów 203. Pułku wygłosił znany ciechanowski regionalista Janusz Witczak.

Fot. Marek Szyperski