W Ciechanowie oszczędzali i mają efekty

Do 31 marca samorządy terytorialne były zobowiązane do podania informacji na temat realizacji obowiązku zmniejszenia zużycia energii. – W Ciechanowie we wszystkich obiektach, gdzie wprowadzono racjonalizację zużycia prądu spadło ono o więcej niż wymagane ustawą poziomy – od 10 do nawet 69 proc. Miasto wdrożyło i wdraża szereg rozwiązań, których celem jest obniżenie zużycia energii, by zminimalizować negatywny wpływ wysokich cen prądu na budżet – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

W październiku ub.r. weszła w życie ustawa nakazująca samorządom, by w swoich budynkach zmniejszyły zużycie energii o 10 proc. Punktem odniesienia dla redukcji jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Dzisiaj (piątek,31 marca) należało złożyć pierwsze raporty z realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. – Ciechanów wypada w tym przypadku bardzo dobrze. Największe oszczędności wśród obiektów miejskich poczyniła mieszcząca się w Krzywej Hali Miejska Biblioteka Publiczna. Tam zużycie prądu spadło o 69 proc. W budynkach Urzędu Miasta zmniejszyło się o 14,24 proc. Osiągnięto to dzięki wymianie źródeł światła na LEDy i racjonalnym używaniu sprzętów elektronicznych, jak drukarki, ładowarki do telefonów, czajniki itp. Gaszono oświetlenie w pomieszczeniach i na korytarzach, w których nie przebywali pracownicy i interesanci. Zmieniono też godziny pracy osób sprzątających pomieszczenia, aby swoje zadania wykonywały w trakcie dnia, a nie po godzinach zamknięcia budynków – informuje pani rzecznik. – W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zużycie energii zmniejszyło się o prawie 20 proc., w Centrum Usług Wspólnych o 12,5 proc., w Środowiskowym Domu Samopomocy o 10,4 proc. a w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio o 10 proc. Zgodnie z ustawą, obowiązkiem ograniczenia zużycia energii nie są objęte szkoły czy przedszkola.

W związku z podwyżką cen energii elektrycznej miasto wprowadziło szereg kolejnych rozwiązań opszczędnościowych. – To m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, które w energię zasilają Halę Targową „Bloki”, dwie hale MOSiR, budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Pojawiły się reduktory mocy w szafach oświetlenia ulicznego. Wymieniane są też sodowe lampy na oświetlenie typu LED. Ograniczono czas oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych – informuje Paulina Rybczyńska.

Red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne