W dwusetną rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

W sobotę 18 lutego, uroczystością w warszawskim kościele  Św. Krzyża rozpoczną się obchody 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Dzień później odbędą się w Opinogórze i Ciechanowie.
W Opinogórze rozpoczną się o godz. 11.30 mszą św. w miejscowym kościele parafialnym. W Ciechanowie – w kościele farnym – o godz. 18 odsłonięta zostanie tablica poświęcona rocznicy urodzin wieszcza. Ufundowało ją Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.


Tymczasem w czwartek (16 lutego) Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął specjalną, rocznicową uchwałę. Jej inicjatorem był senator Jan Maria Jackowski.

Treść uchwały i program obchodów w:

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lutego 2012
w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

19 lutego 2012 roku przypada 200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego (1812 – 1859), jednego z trzech, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wielkich wieszczów polskiego romantyzmu. Ten znamienity syn ziemi ciechanowskiej jest jednym z największych twórców polskiej literatury, jest także zaliczany do grona wybitnych myślicieli i prekursorów konserwatyzmu. W swoich dziełach wnikliwie zgłębiał przyczyny upadku Rzeczypospolitej, ale również przewidywał jej odrodzenie. W maju 1857 roku pisał: „Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, / Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie”.

W swoich wizjonerskich utworach – zaliczanych do arcydzieł literatury romantycznej – takich jak „Nie-Boska komedia”, „Irydion” czy „Przedświt”, utożsamiał się z losami zniewolonego przez zaborców narodu i odwoływał się do uniwersalnych chrześcijańskich wartości czerpiąc z nich inspirację do swojej twórczości.
Zygmunt Krasiński to także wybitny epistolograf, autor licznej korespondencji z przedstawicielami elit kulturalnych, społecznych, politycznych. Był również autorem kierowanych do ważnych postaci europejskiego świata polityki memoriałów, w których prezentował polską rację stanu.

Autor „Irydiona”, choć urodził się w Paryżu, ziemię ciechanowską i Mazowsze uważał za „kraj lat dziecinnych” i źródło inspiracji. Kochał tę część Polski i sugestywnie utrwalił ją w warstwie uczuciowo-wspomnieniowej swojej twórczości, zwłaszcza młodzieńczej. Bywał w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pozostawiając tam po sobie trwałe pamiątki, które stały się kamieniem węgielnym do utworzenia Muzeum im. Zygmunta Krasińskiego.

Zmarł w Paryżu, został pochowany w zbudowanej przez ojca rodowej siedzibie Krasińskich w Opinogórze, gdzie od 1961 roku istnieje zasłużone dla kultury polskiej Muzeum Romantyzmu przypominające postać tego wielkiego wieszcza.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej – oddając hołd wielkiemu polskiemu poecie w roku jego 200. rocznicy urodzin – zwraca się z apelem do szkół oraz zainteresowanych instytucji i środowisk o organizowanie wydarzeń przypominających, stanowiącą kanon kultury polskiej, twórczość Zygmunta Krasińskiego i utrwalających jej znajomość.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Program uroczystości i wydarzeń towarzyszących jubileuszowi 200 lecia urodzin Zygmunta Krasińskiego w 2012r. organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

1.    18 lutego godz. 18.00
Msza Święta w Kościele św. Krzyża w Warszawie towarzyszyć będzie złożenie kwiatów pod epitafium, wystawa planszowa „Śladami Poety”, recytacje fragmentów Dzieł Zygmunta Krasińskiego przez aktorów i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie im. Zygmunta Krasińskiego.

2.    19 lutego godz. 11.30 – dzień urodzin – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Opinogórze; towarzyszyć będzie złożenie kwiatów w kryptach gdzie spoczywają prochy poety, prezentacja i wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego upamiętniającego osobę Wieszcza oraz koncert słowno – muzyczny z wykorzystaniem fragmentów Dzieł Zygmunta Krasińskiego w wykonaniu uczniów I LO im. Z. Krasińskiego i Gimnazjum im. Z. Krasińskiego w Opinogórze oraz otwarcie wystawy „Zygmunt Krasiński – poeta, dramaturg, epistolograf  w 200. rocznicę urodzin”.

3.    19 – 21 kwietnia Dwór Krasińskich w Opinogórze – sesja naukowa „Krasińskiego światy zapomniane” organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, towarzyszyć będzie prezentacja  medalu pamiątkowego wg projektu C.K. Norwida oraz wydawnictwa albumowego Haliny Tchórzewskiej – Kabaty „Ordynaci na Opinogórze”.

4.    2-3 maja, godz. 16.00 – Imieniny Zygmunta „Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin              i współcześni twórcy” – dwa koncerty poetycko – muzyczne prezentujące dorobek dwóch największych twórców polskiego romantyzmu oraz twórczość innych artystów odwołujących się do dorobku Krasińskiego i Chopina. W przerwie pierwszego dnia koncertowego odbędzie się prezentacja 32 – stronicowego dodatku tematycznego poświęconego poecie, zamieszczonego w „Spotkaniach z zabytkami” pod redakcją Wojciecha Przybyszewskiego.

5.    13 maja godz. 12.00 jubileuszowy, wspomnieniowy 500. koncert poetycko – muzyczny z udziałem artystów teatrów warszawskich.

6.    19 maja, godz. 20.00 (NOC MUZEÓW) otwarcie wystawy monograficznej „January Suchodolski 1797-1875”. Artysta związany był z rodziną Krasińskich. Był adiutantem gen. Wincentego Krasińskiego. Brał udział w powstaniu listopadowym.

7.    2 czerwca, godz. 13.00 „Zabawa u Pana Hrabiego” – festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; dzieci biorą udział w konkursach i zabawach na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Opinogórze. W programie prezentacja srebrnych zabaweczek Zygmunta Krasińskiego ze Zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i dziecięcego mundurka szwoleżerskiego  Zygmunta Krasińskiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

8.    10 – 11 października 2012 r. – Dwór Krasińskich w Opinogórze – organizatorzy: Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W ramach Ciechanowskiej Jesieni Poezji  m.in. Noc Poetów w Opinogórze oraz rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „O Laur Opina” i prezentacje wierszy o tematyce romantycznej.
9.    9 grudnia, godz. 12.00 – programowy , comiesięczny koncert muzyki i poezji; – promocja książki Zbigniewa Sudolskiego, „Zygmunt Krasiński – prozaik, dramaturg, poeta”, – odsłonięcie w kryptach kościoła parafialnego w Opinogórze cenotafu Zygmunta Krasińskiego niezrealizowanego projektu Stanisława Romana Lewandowskiego z początku XX w. /jeżeli uzyskamy fundusze/,
– podsumowanie Roku Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu z prezentacją kalendarza na 2013 rok upamiętniającego wydarzenia jubileuszowe.

Uwaga
1.    Patronat honorowy nad uroczystościami jubileuszowego Roku Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu przyjęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski.
2.    Podjęte zostały także działania zmierzające do umieszczenia płyty pamiątkowej                w „Krypcie Wieszczów” w Katedrze na Wawelu. Brak jest jednak zgody konserwatora wzgórza wawelskiego, dyrektora Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Jana Ostrowskiego. Strona kościelna jest przychylna. Rozmowy trwają.

•    Rocznicowe imprezy w Ciechanowie

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej

21 marca – VI Turniej Wiedzy o Regionie ze szczególnym wskazaniem na Zygmunta Krasińskiego z okazji 200. Rocznicy urodzin.
15 listopada – X Mazowiecki Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej im. Zygmunta Krasińskiego.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

– wspólnie ze Starostwem Powiatowym wydała kalendarz na rok 2012 z fotografiami miejsc związanych z Zygmuntem Krasińskim
– wspólnie ze Starostwem Powiatowym wyda folder „Krasiniana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie”
Marzec – ogłoszenie Powiatowego Konkursu Poetyckiego – „Słowa bliskie młodym”. Konkurs ma zachęcać do poznania twórczości Zygmunta Krasińskiego – finał powiatowy – w maju.
29 lutego – Spotkanie z cyklu „Z bibliotecznej półki” poświęcone poecie.
– wystawa poświęcona sylwetce i twórczości Zygmunta Krasińskiego – w oparciu o nią przez cały rok prowadzone będą lekcje biblioteczne i poglądowe dla młodzieży szkolnej.

Jeden komentarz

  1. Dziękujemy Opatrzności za wieszcza Zygmunta, Opinogórę i Rodzinę Krasińskich !

Comments are closed.